TÁJÉKOZTATÓ

Vállalkozási feltételek
B, A1, A kategóriás képzésre


1. Képzőszerv: AGRIA STUDIÓ Autósiskola, Nyelviskola Oktatási és Szolgáltatási Kft. (AGRIA STUDIÓ Kft.)
Címe: 3300 Eger, I. lakótelep 7/C.
Telefon: 30/985-5263
E-mail: info @ agriaautosiskola.hu
Honlap: www.agriaautosiskola.hu


2. Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság


3. Cégbejegyzés száma: Cg. 10-09-026997/6.
Képzési engedély száma: HE/KV/26/A/33/1/2006.


4. Iskolavezető neve: Érsek László
E-mail címe: ersek.l @ freemail.hu
Telefonszáma: 30/9855-263


5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma: 3300 Eger, Ady Endre u. 11.
30/9855-263, 70/266-1700
Ügyfélfogadás időpontja: Hétfőtől-Csütörtökig 15.30 - 17.30


6. A telephely címe, telefonszáma: 3300 Eger, Ady Endre u. 11.
Tel: 30/985-5263; 70/266-1700


7. Tanfolyamra való felvétel módja:
Személyesen lehet beiratkozni az autósiskola ügyfélfogadó irodájában. Szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya, elméleti tanfolyam díja. A tanfolyamra való felvétel írásban történik, szabályosan kitöltött jelentkezési lap alapján.


8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
    B kategória: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
    A1 kategória: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
    A kategória: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás

PÁV vizsgálat szükséges, ha a jelöltnek 2 éven belül 5 sikertelen gyakorlati vizsgája volt. A PÁV vizsgálat eredményéről kapott írásos értesítést mellékelni kell.


9. Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:

B kategória
Tanfolyamra az vehető fel, aki
   · 17 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb (16,5 éves),
   · befizette az elméleti tandíjat,
   · megkötötte az autósiskolával a képzési szerződést

Vizsgára bocsátás feltétele:
Elméleti vizsgánál:
· aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették,
· az elméleti tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el,
· aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételül külön jogszabályban előírt életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
· az elméleti tandíjat és a vizsgadíjat befizette,
· megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, · az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlően igazolja.

Gyakorlati vizsgánál:
· a tanfolyam elméleti részét elvégezte és erről igazolást kapott,
· aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte (17 év),
· aki az elméleti tantárgyból sikeresen vizsgázott,
· levezette a kötelező óraszámot (29 óra), illetve teljesítette az előírt menettávolságot (580 km),
· befizette a vizsgadíjat.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
· közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél szerezhető meg,
· sikeres forgalmi vizsga.

A1 kategória
Tanfolyamra az vehető fel, aki
· 16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb (15,5 éves),
· befizette az elméleti tandíjat,
· megkötötte az autósiskolával a képzési szerződést

Vizsgára bocsátás feltétele:
Elméleti vizsgánál:
· aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették,
· az elméleti tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el,
· aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételül külön jogszabályban előírt életkornál (16 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
· az elméleti tandíjat és a vizsgadíjat befizette,
· megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
· az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlően igazolja.

Gyakorlati vizsgánál:
· a tanfolyam elméleti részét elvégezte és erről igazolást kapott,
· aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte (16 év),
· aki az elméleti tantárgyból sikeresen vizsgázott,
· levezette a kötelező óraszámot (16 óra), illetve teljesítette az előírt menettávolságot (240 km),
· befizette a vizsgadíjat.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
· közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél szerezhető meg,
· sikeres forgalmi vizsga.

A kategória
Tanfolyamra az vehető fel, aki
· 24 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb (23,5 éves),
· befizette az elméleti tandíjat,
· megkötötte az autósiskolával a képzési szerződést

Vizsgára bocsátás feltétele:
Elméleti vizsgánál:
· aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették,
· az elméleti tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el,
· aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételül külön jogszabályban előírt életkornál (24 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
· az elméleti tandíjat és a vizsgadíjat befizette,
· megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
· az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlően igazolja.

Gyakorlati vizsgánál:
· a tanfolyam elméleti részét elvégezte és erről igazolást kapott,
· aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte (24 év),
· aki az elméleti tantárgyból sikeresen vizsgázott,
· levezette a kötelező óraszámot (26 óra), illetve teljesítette az előírt menettávolságot (390 km),
· befizette a vizsgadíjat.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
· közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél szerezhető meg,
· sikeres forgalmi vizsga.

Alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlően igazolható az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával. (A hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban.) E feltétel igazolható a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel is. Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi, Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.


10. A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
Az elméleti órák 45 percesek.

B kategória:
· Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
· Közlekedési ismeretek: 18 óra
· Járművezetés elmélete: 6 óra

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását közúton csak elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni.

Gyakorlati képzés összesen: 29 óra
Alapoktatás: 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Forgalmi vizsga: 1 óra

A1 kategória
· Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
· Közlekedési ismeretek 18 óra
· Járművezetés elmélete 6 óra

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását csak elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni.

Gyakorlati képzés összesen 16 óra
Alapoktatás 6 óra
Városi vezetés: 8 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Forgalmi vizsga: 1 óra

Amennyiben a tanuló már rendelkezik B kategóriás vezetői engedéllyel, abban az esetben 3 elméleti és 2 gyakorlati tanóra szükséges a vizsgára bocsátáshoz.

A kategória
Előzetes motoros jogosítvány nélkül:
· Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
· Közlekedési ismeretek 18 óra
· Járművezetés elmélete 6 óra

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását csak elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni.

Gyakorlati képzés összesen 26 óra
Alapoktatás 10 óra
Városi vezetés: 11 óra
Országúti vezetés: 5 óra
Forgalmi vizsga: 1 óra

A1 kategória megszerzését követő 2 éven belül
Gyakorlati képzés összesen 16 óra
Alapoktatás 6 óra
Városi vezetés 8 óra
Országúti vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra

A1 kategória megszerzését követő 2 éven túl
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra
Közlekedési ismeretek 1 óra
Járművezetés elmélete 1 óra

Gyakorlati képzés összesen 10 óra
Alapoktatás 4 óra
Városi vezetés 6 óra
Forgalmi vizsga 1 óra

A korlátozott vagy A2 kategória megszerzését követő 2 éven belül
Gyakorlati képzés összesen 12 óra
Alapoktatás 4 óra
Városi vezetés 4 óra
Országúti vezetés 4 óra
Forgalmi vizsga 1 óra

A korlátozott vagy A2 kategória megszerzését követő 2 éven túl
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra
Közlekedési ismeretek 1 óra
Járművezetés elmélete 1 óra

Gyakorlati képzés összesen 8 óra
Alapoktatás 2 óra
Városi vezetés 4 óra
Forgalmi vizsga 1 óra


11. Választható járművek a gyakorlati képzésben:

B kategória
Hyundai TB Get
Ford Escort DA3
Renault Megane Scenic (diesel)

A1 kategória
MZ 125

A kategória
Jamaha X7 600


12. A hiányzás pótlásának módja
Az elméleti előadások pótlása ingyenes a párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban. A gyakorlati óra kimaradása az oktatóval egyeztetett módon pótolható.


13. A tandíj befizetésének módja
B kategória
Elmélet: 23 000 Ft - beiratkozáskor fizetendő
Gyakorlat:
30 óra: 4200 Ft/óra
A gyakorlati vezetés díját három részletben kell fizetni, 10 óránként.
Pótóra: 4200 Ft/óra
Az aktuális akciókról, kedvezményekről a plakátokról és a honlapunkról értesülhetnek.

A1 kategória
Elmélet 23 000 Ft - beiratkozáskor fizetendő
Gyakorlat: 3500 Ft/óra
Pótóra díja: 3500 Ft/óra

A1 kategória, érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel
Elmélet 6000 Ft - beiratkozáskor fizetendő
Gyakorlat: 3500 Ft/óra
Pótóra díja: 3500 Ft/óra

A kategória
Elmélet 23 000 Ft - beiratkozáskor fizetendő
Gyakorlat: 3500 Ft/óra
Pótóra díja: 3500 Ft/óra
A tandíj az ügyfélszolgálati irodában fizethető készpénzben, számla ellenében. Az árak visszavonásig érvényesek.

A közúti elsősegély tanfolyam díja: 12 000 Ft (a tanfolyam kezdetekor fizetendő)

Vizsgadíj: 7900 Ft (A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete irodájában fizetendő a vizsga előtt. Címe: 3300 Eger, Klapka u. 9. Ez egyben az elsősegély vizsga helyszíne is.)


14. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések
A kategória
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, aki A kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - A korl. kategóriás vagy A2 vagy A1 alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül A korl. kategóriára vagy A1 vagy A2 alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.


15. A tanuló áthelyezése
Bármely tanuló a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:
Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt (Képzési igazolás), ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja (három példányban) az ügyfélszolgálati irodában. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig teljesített órák pontos száma.
A képzési igazolás kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.
Ezt követően a tanuló a nyomtatvánnyal (2 példány) elmegy a befogadó képzőszervhez, ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.
Ezután már csak a befogadó iskolával kell kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében. A tanuló áthelyezés közigazgatási eljárás keretében történik.
Amennyiben a tanuló az Agria Autósiskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képzőszervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány 2 példányának leadásával (Képzési igazolás) az ügyfélszolgálati irodában kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását.


16. Az oktatási helyszín címe:
3300 Eger, Ady Endre u. 11. I. emelet.


17. Pótórák igénylésének módja:
Oktatóval történő megbeszélés alapján. B kategória esetén pótórák díja: 3000 Ft/óra.


18. Engedélyező hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya
Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Telefonszám: 1/814-1818

Felügyeletet ellátó szerv elérhetősége:
Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály ​
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 26.​
36/510-308, 36/510-309​


19. A tanuló jogai és kötelezettségei:
A tanuló köteles beiratkozáskor a 8 általános iskolai osztály elvégzésének tényét hitelt érdemlő módon igazolni.
A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, foglalkozásról való hiányzását pótolni kell, amennyiben az meghaladja a kötelező óraszám 10 %-át. A hiányzást az elmulasztott tanórák témakörével megegyező foglalkozás(ok)on kell pótolni.
Köteles az oktatási díjat befizetni.
A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát sikeresen le kell tennie, ellenkező esetben a képzést teljesen újra kell kezdeni a vezetői engedély megszerzéséhez. A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga 2 évig érvényes.
Sikertelen elméleti vizsga esetén a tanulónak a vizsgát meg kell ismételnie.
Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgadíj fizetése és időpont kérése a Közlekedési Felügyelőségen lehetséges.
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PÁV vizsgálaton kell részt vennie. Amennyiben itt megfelel, folytathatja a képzést.
A tanuló a képzés során oktatót cserélhet, az iskolavezetővel egyeztetve.
A gyakorlati vezetés időpontját az oktató és a tanuló közösen egyezteti. Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt 24 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 24 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti.
A tanuló köteles az egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési kartonon igazolva levezetni, és annak tandíját ismételten befizetni.
Az előre megbeszélt helyen és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.
Amennyiben az orvosi vizsgálat során korlátozás kerül előírásra (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl. hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja.
Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.
Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.


20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni.
A gyakorlati vizsgák ideje a díjfizetés szempontjából tanórának minősül.

B kategória
KRESZ 4600 Ft
Forgalom: 11 000 Ft
Összesen: 15 600 Ft
A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni.

A, A1 kategória
KRESZ 4600 Ft
Járműkezelés: 4700 Ft
Forgalom: 11 000 Ft
Összesen: 20 300 Ft
A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni.


21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk
A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga és a közúti elsősegély vizsgát igazoló kártya leadása utáni 4. munkanapon személyesen vagy hivatalos meghatalmazással vehető át személyi igazolvány felmutatásával nyitvatartási időben a Közlekedési Felügyelőség ügyfélszolgálatán (Eger, Kossuth út 26.).
A vezetői engedély bármely okmányirodánál az említett vizsgaigazolás, illetve az orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával vehető át.
Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt is.
Külföldi személyeknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.Érsek László
iskolavezető